Blogindlæg fra KatherineSara

Hvordan slipper du kontrollen?

Ville du også nogle gange ønske, at du kunne slippe kontrollen i dit parforhold? At du bare kunne give slip og lade tingene ske uden at blive urolig? Drømmer du om bare at kunne flyde med, i stedet for at være på vagt hele tiden?

I nogle parforhold, er det desværre sådan, at kontrol fylder rigtig meget, til skade for begge parter. Uanset om du er den der kontrollerer, eller du er den der bliver kontrolleret, så skaber kontrollen afstand og samtidig kræver den rigtig megen energi.

Når vi kontrollerer, bruger vi kræfter på at holde øje med, spekulere på, planlægge, overveje og mistænke, og grundlæggende kommer vores behov for at have kontrol ud fra en basal følelse af manglende tryghed og tillid.

For den der bliver kontrolleret, er det højst ubehageligt, da det kan føles som en devaluering af ens person: den der kontrollerer mig, har brug for at bestemme over mig og vil ikke give mig lov til at være den jeg er!

Men hvad er det så der gør, at vi nogle gange kommer derhen hvor vi har brug for at kontrollere og holde øje med vores partner?

Der er i hvert fald noget som den person der kontrollerer, har brug for at have styr på!

Samtidig er der, som tidligere nævnt, rigtig meget indbygget i problematikken, der handler om tillid – eller manglen på samme.

For når vi ikke har tillid, bliver vi utrygge og usikre på hvor vi har den anden. Dét har vi brug for at vide, så vi kan blive rolige – og så kommer kontrollen ind i billedet.

På “overfladen” kan det være, at vi har brug for at holde øje med alle mulige praktiske og konkrete handlinger, f.eks. hvor vores partner skal hen, hvor længe vedkommende er der, hvad han/hun lavede, hvornår vedkommende kommer hjem, hvad der bliver skrevet af mails og sms´er osv. osv.

Men i virkeligheden handler den kontrol der foregår på overfladen, dybest set, om en følelsesmæssig usikkerhed!

Den følelsesmæssige usikkerhed kommer af oplevelsen af “ikke at blive lukket ind” hos den anden. Vores dybe menneskelige behov for at høre til, og den følelsesmæssige afhængighed vi har af hinanden, kan blive udfordret når vi ikke ved om den anden egentlig vil os.

Vi går oftest ind i et parforhold med tillid til, at “denne her person vil mig, denne her person har lyst til at være sammen med mig og holder af mig, og ønsker mig alt det bedste.”

Men når vi så oplever situationer hvor vores tillid bliver svigtet, ja, så gør vi os den erfaring, at det er vigtigt at passe på sig selv og være forberedt på, at det kan gå anderledes end forventet – vi får brug for at kontrollere!

Samtidig bliver vores behov for at blive inkluderet og elsket som dem vi er, udfordret på det kraftigste, når kontrollen tager over. Det bliver som om vi eksisterer på betingelse af den anden persons behov!

Og på den måde, får vi skabt en ond cirkel, hvor den ene kontrollerer og den anden føler sig mistænkeliggjort, og ingen af parterne føler sig trygge og elskede.

Så hvordan slipper I kontrollen??

For at kontrollen i parforholdet skal fylde mindre, er det nødvendigt, at trygheden får plads. Og hvis kontrollen skal forsvinde helt ud af jeres relation, skal trygheden fylde så meget som muligt! Den skal dyrkes og styrkes, indtil usikkerheden er væk, og I oplever at jeres forhold er en tryg base I kan tage afsæt i og vende tilbage til!

Men hvordan får I så (gen)etableret trygheden?

Som i de fleste andre sammenhænge, er det første afgørende element at erkende problemet. For I kan ikke gøre noget ved noget I ikke ved hvad er! Måske kan I begge to se, at kontrollen fylder for meget i jeres forhold, og I kan sammen beslutte jer for at arbejde med det.

Måske er der ting du har gjort, som har såret din partner så meget, at hun lever med en iboende frygt for, at du skal gøre det igen.

Derfor har hun haft brug for at holde øje med alt hvad du gør, i et desperat forsøg på at sikre sig ikke at blive såret igen…

Og måske har vedkommende aldrig rigtig fået sagt det til dig?!

Eller måske har hun forsøgt at fortælle det, men er kommet til at skælde dig så meget ud, at du ikke har kunnet høre det egentlige budskab, for kritik og bebrejdelser!

Omvendt kan det være, at du har oplevet situationer hvor din partner har svigtet dig, ved ikke at holde hvad han lovede, eller på anden måde har misbrugt din tillid, og du bliver derfor ved med at kontrollere hvad han laver, for at sikre dig, at det ikke sker igen!

For at skabe tryghed, er I nødt til at tale sammen om de svære ting der optager jer – der er ingen vej udenom! Og for at undgå tvivlen og usikkerheden i forhold til hinanden, er det nødvendigt at I finder jeres mod frem.

Det kræver mod at åbne op, uden at anklage og fejlfinde. Og det kræver mod at fortælle om de situationer hvor du føler dig forladt, ubetydelig og uelsket – uden at begynde at angribe.

Men når du gør det, er det langt nemmere for den anden person at lytte til dig og komme dig i møde, og banen er lagt for en tryg og konstruktiv dialog, med plads til jer begge.

Kærligst KatherineSara