Familieterapi København

De relationer vi har i familien, er helt specielle og har en særlig betydning for os. Og hvis der er en person i familien, der har det svært, så har hele familien det svært.

 

Book jeres tid her

Familieterapi København. De relationer, vi har i familien, er helt specielle og har en særlig betydning for os. Hvordan vi har det i familien, er så spørgsmålet. Vi kan føle os tæt knyttede, med en stærk samhørighed medlemmerne imellem. Men vi kan også opleve ikke at kunne udfolde os og blive accepteret som den vi er. Og hvis der er en person i familien, der har det svært, så har hele familien det svært. På samme vis, har det indflydelse på alle, hvis de voksne har problemer i deres parforhold. Konflikter imellem forældrene, vil smitte af på børnene.

I familien er vi både meget forbundet, påvirket og afhængige af hinanden. Et velfungerende parforhold, giver grobund for trivsel og udvikling hos både børn og voksne. Men hvis der er for mange konflikter, frustrationer, vrede, råb og skænderier i hjemmet, så får vi ikke den glæde, kærlighed og støtte fra hinanden, som vi ellers har så meget brug for. Hjemmet bliver derfor ikke det sted, hvor vi kan slappe af og mobilisere energi til at håndtere en travl hverdag. Det kan også være, at der er nogle i familien, som vi slet ikke har kontakt til, og at konflikterne i stedet udspiller sig i kulisserne.

Gennem min karriere som familieterapeut har jeg set og arbejdet med familieproblemstillinger – både individuelt og i mindre grupper. Og uanset om de mest synlige konflikter og problemer opstår mellem forældre og børn eller mellem søskende, så ligger ansvaret for løsningen på problemet hos forældrene. Når børnene er blevet voksne, kan det være at de selv har behov for at få løst en konflikt med forældrene, og derfor tager initiativ til dette. Familieterapi kan være en god løsning for alle.

I moderne familier er der meget på spil, og mange forældre oplever, at deres rolle og ansvar som forældre bliver udfordret konstant. Det kan være svært at håndtere: Man vil kun ens børn det bedste, men samtidig kan man ikke se en vej ud af konflikterne. Hvis der samtidig er problemer i parforholdet, kan det være endnu sværere at se hvor man skal ende og hvor man skal begynde! Og så er det en god idé at søge hjælp hos en familieterapeut eller parterapeut.

Det er forskelligt, hvordan et familieterapi-forløb hos mig ser ud – det kommer an på problematikken og jeres indstilling og tilgang til både den og terapien. Men det er ofte forældre, der kontakter mig, fordi de eksempelvis oplever, at konflikterne med deres teenager har taget for meget styring over deres liv. Eller hvis magtforholdet og konflikten mellem søskende fylder så meget, at det er en stor udfordring at få familien og hverdagen til at fungere. Det kan også være, at man har interne problemer som forældre, der fylder så meget, at energien og overskuddet til børnene mangler, og at børnene dermed bliver familiens symptombærere.

I familieterapi arbejder vi med den enkelte persons ansvar – ansvaret som forældre og ansvaret som barn. Vi taler om problemerne i jeres familie, vi kommer bag om dem og jeg tilbyder gerne enkle værktøjer, der kan hjælpe jer i arbejdet med at genetablere ansvarlige, respektfulde og støttende relationer i jeres familie.

I nogle tilfælde kan det også være givende for de voksne med et par samtaler i parterapi eller individuel psykoterapi frem for familieterapi. Jeg vil vejlede jer med størst mulig hensyntagen til hele jeres families behov.

Uanset årsagen til problemerne i jeres familie, er I velkommen til at kontakte mig for at høre, hvordan jeg med familieterapi kan hjælpe jer videre. Jeg giver familieterapi i mine lokaler ved Klinikken Light Gate, Nørregade 28D, 1358 København K.